hejmmeside2
hjemmeside5
hjemmeside4jpg

PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Åpningstider

Barnehagen er åpen fra 07.30 til 17.00.I romjulen og i påskeuken holder vi åpent, men med redusert bemanning. Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag holder barnehagen stengt.I sommerferien stenger barnehagen i ukene 28, 29 og 30. Uken før sommerstengt har vi redusert åpningstid fra kl. 0800 – 1630. I denne perioden skal det også medbringes to matbokser.

 

Vaktsystemet

Personalet går 3-delte vakter på Neptun og Jupiter:

  • Tidligvakt er kl. 07.30 til 15.00
  • Mellomvakt er kl. 08.30 til 16.00
  • Senvakt er kl. 09.30 til 17.00

På Venus er det en 4-delt vaktsystem:

  • Tidligvakt er kl. 07.30 til 15.00
  • Tidlig/Mellomvakt er kl. 08.15 til 15.45
  • Sein/Mellomvakt er kl 08.45 til 16.15
  • Senvakt er kl. 09.30 til 17.00

Ved sykdom eller annet fravær samarbeider ofte avdelingene slik at en tidligvakt åpner to avdelinger. Det hender også at tidspunktet til mellomvakten varierer hvis barnegruppens opphold på dagen tilsier det.

Senvakten skal gå kl. 1700, og det forventes derfor av foreldrene at barna blir hentet slik at de rekker å være ute av huset innen kl. 1700. Vikarer og nyansatte går mellomvakter i begynnelsen.

 

Når barna kommer om morgenen

Det er ikke alltid personalet kan møte foreldre og barn i garderoben. Det er fordi personalet er alene på tidligvakten, og har ofte barn de må trøste/lese for/prate med. Dette blir avbrutt hvis tidligvakten bestreber seg på å møte alle nyankomne i garderoben. Vi mener det er viktigere med en rolig og god atmosfære på morgenkvisten, og det er hyggelig når foreldre og barn kommer inn på avdelingen der tidligvakten er sammen med de først ankommende barna. Har tidligvakten anledning, eller barnet har behov for å bli tatt imot så kommer hun/han naturligvis ut i garderoben.

 

Sikkerhet/brannvern

Kanvas har utarbeidet et komplett HMS-system som omfatter både barn og personal i alle Kanvas barnehager. Det er også et sentralt hovedverneombud i Kanvas, som følger opp implementeringen av HMS-systemet og koordinerer verneombudenes arbeid.

Vi har et verneombud, og en vernegruppe bestående av verneombudet, daglig leder, og to andre i personalgruppa. Vernegruppa har jevnlige møter for å ivareta helse, miljø og sikkerhet for barn og voksne. Vi har prosedyrer som dekker alle områder av driften i barnehagen.

Alle ansatte skal ha kurs i førstehjelp. Noen ansatte har livredningskurs, noe som kreves for å dra på turer ved vann. Brannøvelse holdes to ganger pr. år sammen med barna, og barnehagen er utstyrt med røykvarslere i alle rom, samt slukningsapparater og brannslanger.

 

Foreldreråd og samarbeidsutvalg (SU)

Foreldreråd holdes i september/oktober og består av alle foreldre/foresatte i barnehagen. Foreldrerådets oppgaver står nedfelt i vedtektene, og foreldrene har 1 stemme pr. barn. Samarbeidsutvalget består av tre foreldrerepresentanter, henholdsvis én fra hver avdeling, og tre representanter for de ansatte. Daglig leder har ansvaret for innkalling og er referent. Oppgavene til SU står i vedtektene. Innkalling og referater blir lagt ut på mail. Det holdes ca. to møter i løpet av barnehageåret.

 

Tradisjoner

Vi har noen tradisjoner i barnehagen, som vi mener er viktige for at ungene skal føle trygghet i gjentagelsene. Forventninger og å glede seg til noe gir også positiv overføring fra “gamle” barn til nye.

Tradisjonene er:
Luciafeiring
Nissefest
Skiskolen for “Rekruttene”
Fastelavn og karneval i februar
Påskefrokost
17. mai markering, som oftest på 16. mai
Hyttetur på Nordtangen for skolestarterne i mai/ juni
Avslutninger i avdelingene i juni

 

Sykdom

Hvis barnet blir sykt i løpet av dagen blir foreldrene kontaktet. Husk alltid å gi personalet eventuelle nye telefonnummer til jobb eller hjemme. Barn som representerer smittefare eller som ikke kan delta på de vanlige aktivitetene i løpet av dagen, skal holdes hjemme. I visse tilfeller kan personalet hjelpe til med å gi medisiner hvis det er nødvendig å gi en dose i løpet av dagen. Foreldrene må fylle ut et HMS-skjema og personalet må signere når medisinen er gitt.

 

Tøy

Alt tøy må merkes. Hvert barn har en skapplass til ekstratøy som foreldrene må etterse slik at det alltid er skift der. Ved grovgarderobene står det en kasse med gjenglemte/umerket tøy. Foreldrene må selv etterse i denne kassen. Barnehagen erstatter ikke mistet tøy, sko eller gjenstander. Det gjelder også for tap på for eksempel turer, men personalet vil gjøre sitt ytterste for at dette ikke skjer.