Myrer Kanvas barnehage
hjemmesdie6
hjemmeisde12jpg

Våre avdelinger

Venus

Venus er en småbarnsavdeling med 15 barn fra 1-3 år og 5 fulle stillinger. Vi har fokus på å skape trygge og gode relasjoner og forutsigbare rammer og rutiner i barnehagehverdagen.

Vi er opptatt av barns medvirkning, og vi ønsker at barna skal være med på å forme barnehagetiden for å skape en engasjert hverdag.

Vi går på tur hver fredag, men også ofte kortere turer med smågrupper av barn de andre dagene.

På Venus deler vi som regel barna i mindre grupper gjennom dagen for å skape nærhet og sikre at alle barna blir sett.

Dette kjennetegner Venus:

 • Omsorg
 • Kjærlighet
 • Medvirkning
 • Humor og glede
 • Respekt for hverandre
 • Tid og rom til fordypning i lek
 • Sosial og emosjonell kompetanse
 • Alle barn skal føle seg sett, hørt og forstått.
 • Følelser tas på alvor, og de voksne hjelper barna med å sette ord på disse.

 

Neptun og Jupiter

Storebarnsavdelingene våre i Myrer heter Neptun og Jupiter. I hver av avdelingene er det 18-19 barn, fra 2 – 6 år.

Vårt fokus er sosial kompetanse, relasjoner, språk og vennskap. Vi ser hvert enkelt barn, møter hverandre med et smil, og vi bruker et positivt språk.

Mye av barns læring skjer gjennom lek, og vi mener det er viktig å gi tid og rom til at barn får utfolde seg og fordype seg i leken sin. Gjennom lek får barn lære og erfare sosial kompetanse, noe som vi tydeliggjør på ukentlige samlinger gjennom blant annet dramatisering av ulike situasjoner.

Vi har stort fokus på relasjoner, både voksen-barn, og relasjoner barn i mellom. Barns medvirkning er også viktig for oss, vi ønsker å gi rom for barns initiativ, samtidig som vi er trygge voksne som tar voksenansvaret på alvor. Vi er opptatt av barns følelser, og mener at ingen følelser er feil. Det er viktig for oss at barn føler at de blir tatt på alvor, og at de kan ha tillit til at vi vil det beste for dem.

Neptun og Jupiter drar hver fredag på tur, som oftest i skogen eller nærmiljøet. I tillegg har de som går siste året før skolestart, rekruttene våre, en egen turdag med forskjellig aktiviteter spesielt tilpasset deres aldersgruppe.

Dette er noe av det vi synes er viktigst i hverdagen:

 • Vennskap
 • Lek, glede, humor
 • Sosial og emosjonell kompetanse
 • Vi gir barna omsorg og ubetinget kjærlighet.
 • Vi anerkjenner barnas ulike følelser og hjelper dem med å sette ord på disse og sortere dem.