Myrer Kanvas barnehage
hjemmesdie6
hjemmeisde12jpg

Våre avdelinger

Neptun

På avdeling Neptun er det 19 barn, fra 3 – 6 år. Vårt fokus på avdelingen ligger i sosial kompetanse, relasjoner, språk og vennskap. Mye av barns læring skjer gjennom lek, og vi mener det er viktig å gi tid og rom til at barn får utfolde seg og fordype seg i sin lek. Gjennom lek får barn lære og erfare sosial kompetanse, som vi tydeliggjør gjennom ukentlige samlinger gjennom blant annet ved dramatisering av ulike situasjoner. Vi er veldig opptatt av relasjoner med barn, og relasjonen barn i mellom. Barns medvirkning er også viktig for oss, vi ønsker å gi rom for barns initiativ, samtidig som vi er trygge voksne som tar voksenansvaret. Vi også opptatt av barns følelser, og mener at ingen følelser er feil. Det er viktig for oss at barn føler at de blir tatt på alvor, og at de kan ha tillit til at vi vil det beste for de. Neptun drar hver fredag på tur, ofte i skogen eller nærmiljøet. I tillegg har de som går siste året før skolestart (rekruttene) en egen turdag med forskjellig aktiviteter spesielt tilpasset de (skiskole, skøyter, museer, teater osv.) Dette er noe av det vi synes er viktigst i hverdagen: – Vi vil ta ansvaret i relasjonen voksen – barn. – Vi mener at personlig språk er viktig. (For eksempel: «Jeg ser at dere leker fint nå, men jeg vil at dere kommer og spiser.») – Vi vil gi barna omsorg og ubetinget kjærlighet. – Vi vil anerkjenne alle de ulike følelsene hos barna, og hjelpe de til å sette ord på og sortere de. – Vi fokuserer på sosial, og emosjonell kompetanse. – Vi er opptatt av vennskap og lek, og at alle føler sett og akseptert av fellesskapet. – Vårt ansvar er å fremheve hvert enkelt barn i gruppa, så barna opplever mestring og selvfølelse.

 

Jupiter

Jupiter består av 19 barn i alderen 3-6 år.
Vårt fokus er hovedsakelig sosial kompetanse, relasjoner, språk og vennskap. Vi legger til rette for at barna kan fordype seg i lek ved å gi god tid og rom for dette. Gjennom lek får barna lære og erfare sosial kompetanse, som vi også tydeliggjør gjennom ukentlige samlinger gjennom blant annet dramatisering av ulike situasjoner.
Vi ser hvert enkelt barn og møter hverandre med et smil og bruker positivt språk.
Vi er opptatt av relasjoner med barn, relasjoner barna imellom og mellom oss voksne. Barnas medvirkning er også viktig. Vi er opptatt av barnas følelser, og mener at ingen følelser er feil.
Hver dag har vi samlingsstunder med barna. Her prater vi sammen og alle får mulighet til å fortelle om ting de er opptatt av.
Kardemommeloven er en viktig leveregel på jupiter: « Du skal ikke plage andre du skal være grei og snill, men for øvrig kan du gjøre som du vil.»
Viktige ting for Jupiter:
• Lek, glede, humor
• Vennskap
• Sosial og emosjoell kompetanse
• Vi gir barna omsorg og ubetinget kjærlighet
• Vi vil anerkjenne barnas ulike følelser og hjelpe dem med å sette ord på og sortere dem.

 

Venus

Venus er en småbarnsavdeling med 14 barn fra 0-3 år med 4 voksne. Vi har fokus på å skape trygge og gode relasjoner. Venus har 2 barnehagelærere og 2 assistenter. Vi har et godt arbeidsmiljø noe vi mener er viktig for trivsel i barnegruppa.
Vi er opptatt av å ha gode rutiner for å skape en trygg og forutsigbar hverdag i barnehagen. Barns medvirkning er også noe vi er opptatt av og vi ønsker at barna skal kunne være med på å forme barnehagetiden og få en engasjert hverdag.
Vi går på tur en gang i uka. Som oftest til samme sted for å ha forutsigbare turer.
Hva kjennetegner Venus?
• Omsorg
• Kjærlighet
• Medvirkning
• Humor og glede
• Respekt
• Sosial og emosjonell kompetanse
• Tid og rom til fordypning i lek
• Følelser tas på alvor og de voksne hjelper barna med å sette ord på dem
• Alle skal føle seg sett og hørt