Merke- og planleggingsdager

August 2020

3.

Plandag

September 2020

9.

Foreldremøte

November 2020

9.

Plandag

Januar 2021

4.

Plandag

April 2021

6.

Plandag

Mai 2021

14.

Plandag

Juli 2021

12.-31.

Sommerferie