Merke- og planleggingsdager

August 2018

17.

Plandag

September 2018

19.

Myrerfestival

Oktober 2018

10.

Foreldremøte

18.-19.

Storsamling Kanvas

Desember 2018

13.

Luciafrokost

Januar 2019

2.

Plandag

April 2019

17.

Fri onsdag før påske

Mai 2019

16.

17. mai feiring i Myrer

31.

Plandag